Demensvård

Lotta Isacs och Helene WallskärLåt minnena leva - en handbok i reminiscensmetoden55 sidor. Gothia 2004www.gothia.nu.isbn 91-7205-433-6

10 januari 2005

Samla ihop gamla saker, bilder från förr och inspelade sånger med anknytning till särskilda årstider eller högtider. En bra början om du arbetar med människor med demenshandikapp och vill förbereda dig inför att arbeta med reminiscens. Det finns inte så mycket skrivet på svenska om hur man kan använda reminiscens, som betyder hågkomst och minne, i vården. Den här boken är därför särskilt välkommen.

Det är en regelrätt handbok som mycket konkret beskriver hur man går till väga, med teman ur livet, förslag på vad som kan användas som minnesväckare, användbara samtalsämnen och idéer till aktiviteter. Då och då, boken igenom, betonas betydelsen av att den som ska använda metoden är intresserad av kultur, historia och traditioner – och av att verkligen ta reda på de gamlas bakgrund. Allt för att reminiscensstunderna ska bli så givande för var och en som möjligt. På Villa Cedersköld, Ersta diakonisällskap i Stockholm, där Lotta Isacs är chef, har man i flera år använt reminiscensmetoden. Det märks!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida