Demonstrerar mot nerläggning av psykiatriplatser

Vårdförbundet begär centrala förhandlingar och psykiatripersonalen i Malmö samlas till manifestation.

27 januari 2014

Som Vårdfokus tidigare berättat vill ledningen vid Sund, Region Skånes förvaltning där nordvästra Skåne ingår, stänga avdelning 85 med 16 psykiatriska slutenvårdsplatser samt dra ner 2 platser inom psykosvården.

I de mbl-förhandlingar som hållits har fackförbunden förklarat sig oeniga med arbetsgivaren. Vårdförbundet kräver nu i en begäran om centrala mbl-förhandlingar att arbetsgivaren först bygger ut öppenvården innan slutenvårdsplatserna stängs.

Förbundet kräver också att det görs en risk- och konsekvensanalys av vad det innebär för arbetsmiljön, med kompletta handlingsplaner. Det man befarar är ökad belastning för personalen och att risken för hot och våld ökar, både inom vuxenpsykiatrin i Malmö som helhet och på den psykiatriska akutmottagningen.

Manifestation

Klockan 17 den 29 januari samlas psykiatripersonalen på Jan Waldenströms gata 6 i Malmö för att visa sitt missnöje mot planerna på att minska antalet slutenvårdsplatser.

Personalen oroar sig inte bara för att de själva ska få en sämre arbetsmiljö utan också för att det kommer att gå ut över patienterna i form av felprioriteringar, utebliven vård och stigande självmordssiffror.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida