Den blyge ofta empatisk

4 augusti 2006

Blyga människor är ofta oerhört medvetna om sitt eget beteende och oroade över hur andra ska uppfatta dem. Det är därför de känner obehag i sociala situationer. Forskaren Charlotte Alm på institutionen för beteendevetenskap vid Linköpings universitet har disputerat på blyghet. Ett av hennes resultat visar att blyghet faktiskt kan vara en positiv egenskap. Den blyge kan vara bra på att släppa fram andra, på att lyssna och på att visa empati.

Avhandlingen heter The role of causal attribution and self-focused attention for shyness.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida