Den mänskliga omsorgen saknas i journalerna

Omsorgen om patienten är osynlig när vård dokumenteras. Det visar en ny avhandling från Sahlgrenska akademin i Göteborg.

5 oktober 2006

Sjuksköterskan Siv Bäck-Petterson, som disputerade i slutet av september, har i sin doktorsavhandling intervjuat 95 sjuksköterskor om vilka områden de anser borde prioriteras inom den patientnära forskningen. Svaren visar att de vill se forskning om betydelsen av beröring, tröst, näring, hopp, sömn och stimulans.

Omsorg gör patienterna starkare

Avhandlingen visar att den mänskliga omsorgen betyder mycket för patientens hälsoprocess. I en av studierna har Siv Bäck-Petterson intervjuat patienter som har berättat att omsorgen har hjälpt dem att känna sig starkare och hitta hälsostrategier. Mänsklig omsorg har också lärt dem att bättre leva med sin sjukdom.

Patienterna talar om att bli mötta som hela människor, med den personlighet de har.

? Det är komplicerat eftersom en del av vårdandet handlar om generella principer för behandling. Men den mänskliga omsorgen i vården handlar om att koppla de generella principerna till att människor upplever och klarar sjukdom på olika sätt, säger Siv Bäck-Petterson.

Omtanken syns inte i journalerna

Hon har analyserat journaler och funnit att den mänskliga omsorgen är osynlig i dem. Det saknas system för att skriva om vad personalens omtanke och engagemang betyder för patientens hälsa. Det innebär att de sidorna av vårdarbetet inte blir uppmärksammade.

? Jag tror att kolleger måste diskutera och komma överens om hur de ska dokumentera till exempel hur patienter uttrycker sig och om de berättar något som är viktigt. På sätt undviker man att de måste upprepa känslig information, säger Siv Bäck-Petterson.

Kräver tid för reflexion

Hon tror inte att det är svårt för kliniskt verksamma sjuksköterskor att skriva ned den delen av sitt arbete, men säger att det kräver stöd från ledning och organisation. Det behövs tid till reflexion om värderingar och om vad god vård egentligen är.

? Sjukvårdens chefer fokuserar alldeles för mycket på ekonomi. Men om man kopplar patienternas välbefinnande till budgetfrågor så tror jag att man mycket mer än i dag skulle diskutera värdet av god vård, säger Siv Bäck-Petterson.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida