Den som går specialistutbildning får 18 000 kr i studielön

Landstinget i Dalarna erbjuder tjänstledigt med studielön till sjuksköterskor som i höst går specialistutbildning inom operation, psykiatri och primärvård.

21 april 2006

Erbjudandet gäller alla sjuksköterskor i landstinget som blivit antagna till högskoleutbildningen, oavsett arbetsplats. Ännu så länge gäller det de som börjar i höst, men erbjudandet kommer troligen att upprepas

– Vi ser det inte som en engångssatsning utan kommer att föreslå att erbjudandet fortsätter några år, säger personaldirektören Elsa Lundmark.

Orsaken till erbjudandet är slutsatser dragna av en analys av rerkryteringsbehovet i framtiden. Den visar att det det framför allt kommer att bli brist på distriktssköterskor och sjuksköterskor inom operation och psykiatri.

Kan bli fler utbildningar

– Därför gäller erbjudandet de tre områdena, men när vi har sett alla önskemål från olika verksamheter kan det även komma att älla andra specialistutbildningar, säger Elsa Lundmark.

Den studielön som erbjuds är 18 000 kronor i månaden för studier på heltid. Lönen är semestergrundande, men betalas inte ut under ferier och utbildningsuppehåll.

Förutsättningarna för att få studielön är ännu inte klara.

– Vi diskuterar bland annat om erbjudandet ska gälla bara de som har fast tjänst och om man ska ha arbetat en viss tid, säger Elsa Lundmark.

Stort intresse

Hur många som kommer att få studielön är inte heller klart. Först i juni får landstinget besked från högskolan om hur många som antagits till utbildningarna. Sedan gör landstinget en egen intern uttagning.

– Vi vet dock att intresset är stort. Många har hört av sig till oss med frågor om studielön, säger Elsa Lundmark.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida