Den som missbrukar läkemedel ses inte alltid som sjuk

Arbetsgivaren vet i regel att alkoholism betraktas som en sjukdom. Den kunskapen verkar inte finnas på samma sätt vid läkemedelsmissbruk.

10 januari 2005

Det säger Anders Orinius och Joakim Arnsberger, ombudsmän för Vårdförbundet i Skåne som under de senaste tre åren har företrätt drygt 15 sjuksköterskor som har hotats av uppsägning på grund av läkemedelsstölder.

Nästan alla har från början fått receptbelagda mediciner utskrivna av läkare.

– Men behandlingen har inte följts upp, vilket ofta är huvudorsaken till att de har utvecklat ett missbruk. När problemet väl uppdagas på arbetsplatsen sätter arbetsgivaren på sig skygglapparna och förklarar att förtroendet för den anställde är förbrukat, säger de.

Enligt lagen om anställningsskydd (sfs 1982:80) får avskedandet inte grundas på omständigheter som har varit kända för arbetsgivaren mer än två månader.

– Det är ett problem att arbetsgivaren måste ta ställning så snabbt. Vi upplever att besluten om uppsägning ofta tas i affekt.

Arbetsgivaren vill bli av med problemet så fort som möjligt och väljer därför den »enkla« vägen.

Ombudsmännen säger att deras erfarenhet är att arbetsgivaren tar brottet som en förevändning för att bli av med individen.

– När det gäller alkoholmissbruk finns ett helt annat tålamod, säger de.

Som ombudsmän kan de inte råda en medlem att tala osanning.

– Men de flesta drar själva slutsatsen att om de erkänner en läkemedelsstöld så är det kört. Så länge de inte har erkänt ligger bevisbördan på arbetsgivaren. Om de ändå blir avskedade, eller övertalas att säga upp sig själva, kan Vårdförbundet hjälpa dem med att få skadestånd.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida