Den splittrade vården motverkas av ett integrerat synsätt på patienten

I den integrerade vården tappas inte patienterna bort. Det skriver Bengt Åhgren, professor i folkhälsovetenskap, vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, i en artikel i Public service review.

I sin artikel tar Bengt Åhgren avstamp i den moderna sjukvården som har blivit allt mer specialiserad och professionaliserad. En utveckling som gett en splittrad vård där patienten valsas mellan olika instanser och vårdgivare. En situation som kan vara påfrestande för patienten, särskilt svaga äldre, multisjuka och funktionsnedsatta. Men det handlar inte bara om negativa upplevelser för den enskilde utan dubbelarbete, förseningar och ökade väntetider ger också högre kostnader, menar Bengt Åhgren.

Ett helhetstänk krävs

För att komma ifrån den splittrade och fragmentiserade vården behövs ett helhetstänk, en integrerad vård, som utgår från patienten. Ett exempel på det är sammanhållna vårdkedjor som finns på olika håll, till exempel i diabetesvården – men den borde spridas och bli vanligare tack vare sina positiva effekter där patienten ser sammanhangen och känner sig delaktig.

Han lyfter också fram den norska modellen där sjukhus, primärvård och omsorg samverkar kring patienten och dennes behov.

– Det behövs både frivilliga insatser men också professionell och finansiell samordning för att få en integrerad vård, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida