Lön 2021

”Det är oacceptabla lönepåslag vi fått i år”

”Det är oacceptabla lönepåslag vi fått i år”
Helén Andersson och kollegorna på operation på Mälarsjukhuset hade förväntat sig helt andra lönepåslag i år. Foto: Emelie Otterbeck

Sjuksköterskorna på operation på Mälarsjukhuset i Eskilstuna beskriver en besvikelse som toppar allt. Nu kräver de en förklaring till att deras insatser under pandemin inte värderas högre. ARTIKELN ÄR UPPDATERAD.

– Det känns som ett hån, ett skämt. Med tanke på hur mycket jobb vi lagt ner under pandemiåret, säger Helén Andersson, anestesisjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet.

Totalt sett ökade lönerna för Vårdförbundets yrkesgrupper med 2,38 procent i Region Sörmland i år (exklusive chefer), vilket är mindre än föregående års löneökningar. Det vägledande industrimärket beräknas i år ligga på 2,23 procent.*

För anestesi- och operationssjuksköterskorna på Mälarsjukhuset handlar det om individuella lönepåslag på några hundralappar upp till som mest 900 kronor. Många hade förväntat sig mycket mer, berättar Helén Andersson.

Nya arbetsuppgifter och patientgrupper

För det är pandemiåret 2020 som ligger till grund för årets löneöversyn. Ett år då de fått lämna sina vanliga arbetsuppgifter och på tuffa scheman hoppa rakt in i intensivvården av svårt sjuka covid-19-patienter.

Industrimärket 2021

  • Industrins framförhandlade avtal, det så kallade märket, ses som vägledande för resten av arbetsmarknaden. Senaste industriavtalet tecknades för en längre period än ett år och landade på 5,4 procent under 29 månader.
  • Årstakten på löneökningarna har i praktiken sett olika ut i olika industriförbund. Det finns därför inget tydligt ”märke” för 2021, men enligt Facken inom industrin (industrifackens gemensamma kansli) blir den bäst jämförbara siffran 2,23 procent. (Alltså: 5,4/29x12=2,23.)

De har jobbat mer än någonsin, utvecklats som sjuksköterskor, utvecklat vården. Utmanat sig själva och tagit nya arbetsuppgifter och ansvar för patientgrupper som de aldrig tidigare vårdat – parametrar som ska värdesättas enligt gällande löneavtal HÖK19.

”Aldrig förr har jag blivit lika ledsen, besviken och frustrerad vid en lönerevision som nu”, skriver en av Helén Anderssons kollegor i ett upprört Facebookinlägg som beskriver den uppgivenhet och frustration som sjuksköterskorna känner.

I början av pandemin var stödet från allmänheten stort. De fick blommor, mat och applåder från människor de inte känner.

”Helt fantastisk och jag rördes verkligen till tårar! Men nu önskar jag verkligen att den uppskattning vi fick från allmänheten även hade kunnat leta sig in hos de som sitter på lite högre stolar ute i regionerna”, skriver sjuksköterskan i sitt Facebookinlägg.

Delar av frustrationen riktas också mot facket, Vårdförbundet, som får kritik för att de inte lyckats förhandla fram större lönepåslag och sätta tillräcklig press på politikerna.

”Finns inte mer pengar”

Den enda förklaring som sjuksköterskorna på operation hittills fått gällande årets löner är de närmsta chefernas ”vi hade inte mer pengar att fördela”, berättar Helén Andersson.

Det är ett svar som ingen bland kollegorna är nöjd med. Därför har sjuksköterskorna på operation hört av sig i ett mejl till ansvariga politiker och tjänstemän med en inbjudan till ett möte. De hoppas få möjlighet att ställa frågor och vill ha en förklaring till hur politikerna tänkt och prioriterat när de fördelade pengar till årets löner i budgeten för 2021.

”Vi sjuksköterskor på operation MSE är mycket besvikna och upprörda över det rent kränkande och oacceptabla lönepåslag som vi fått från Region Sörmland detta år. Senaste året har väl om något visat på att det är vården samhället inte klarat sig utan när mycket annat fått stanna upp under denna pandemi. Dessutom med bekostnad av personalens mående och risk för egen hälsa och liv. Men det är tydligen inte tillräckligt?”, skriver sjuksköterskorna i sitt brev.

På utvecklingssamtalen hyllades alla till skyarna. Kollegorna är tacksamma för alla fina ord.

– Men fina ord betalar inte räkningar och mat. Uppskattningen borde också synas i lönekuvertet, säger Helén Andersson.

Artikeln är uppdaterad: Vi hade tidigare en felaktig siffra gällande industrimärket för 2021. Den korrekta siffran är 2,23%, se faktarutan ovan för mer information.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida