Det blir tre terminer!

10 maj 2004

Också den socialdemokratiska partikongressen har ställt sig bakom tanken på att det ska bli möjligt att studera tre
terminer i stället för två, på förslag av utbildningsminister Thomas Östros. Vårdfacket skrev om treterminersförslaget från Sacos studeranderåd i nummer 3/04.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida