Det ena du vill – det andra du skall

4 mars 2002

Redaktörer Eva Svederberg, Lennart Svensson och Tina Kindeberg 
Titel Pedagogik i hälsofrämjande arbete
292 sidor 
Förlag Studentlitteratur 2001.
Cirkapris 384 kronor 
ISBN 91-44-01542-9

Att försöka förbättra människors hälsa genom att informera och ge råd om hur man ska leva är inget nytt. Redan 1740 gavs en upplysningsskrift ut som innehöll råd om hur man kunde förhindra och behandla sjukdom. Budskapet nådde många, men eftersom roten till det onda var fattigdom och dåliga levnadsförhållanden, inte främst bristande kunskap, löstes inte hälsoproblemen. 

I denna bok har redaktörerna samlat kunskap som de menar har betydelse för utvecklingen av pedagogiken i hälsofrämjande arbete. Totalt medverkar tolv forskare med sin specialkunskap och var sina perspektiv inom området. En viktig gemensam utgångspunkt är synen på lärande. Författarna menar att lärande sker mot bakgrund av människans tänkande och handlande som grundar sig på erfarenhet. Hälsofrämjande insatser måste därför genomföras med det som utgångspunkt om det ska ha något värde för den enskilda människan. En diskussion förs kring de etiska risker som kan finnas kring hälsofrämjande insatser och de etiska principer som bör styra åtgärder riktade mot människor samt de etiska konflikter som uppstår när de kolliderar. 

Boken riktar sig främst till dem som utbildar sig för, eller arbetar med, hälsofrämjande åtgärder riktade mot friska personer. Men det pedagogiska synsättet är relevant även för personal inom hälso- och sjukvården.  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida