”Det finns ett samband mellan FNs och Vårdförbundets frågor”

Kvinnors medverkan i konfliktlösningar debatteras både i FN och i Vårdförbundet, säger förbundets ordförande Anna-Karin Eklund som under ett par veckor besöker FNs generalförsamling.

27 oktober 2006

När Vårdfacket fick kontakt med Anna-Karin Eklund var hon på väg till en öppen debatt i säkerhetsrådet som skulle behandla kvinnors medverkan i konfliktlösningar.

– Kvinnors och barns ställning i konfliktfrågor är något som vi diskuterar både i Vårdförbundet och i den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN.

Anna-Karin Eklund säger att hon efter en vecka i FN-byggnaden på Manhattan har börjat få ett grepp över verksamheten – som är mycket större än man kan ana.

– Överallt pågår debatter och möten, både i utskott och i större grupper. Det gäller att hinna med mycket under den tid som FNs generalförsamling finns på plats, säger hon.

Diskuterar säkerhetsfrågor

Mycket handlar om mänskliga rättigheter och om säkerhet och trygghet. Frågor som direkt kan kopplas till de frågor som Vårdförbundet driver.

– De hänger i högsta grad ihop med hälsofrågorna, säger hon.

Anna-Karin Eklund besöker FN som representant för centralorganisationen TCO och besöket pågår under två veckor.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida