Det gäller att hitta patienten i landstingets myrstack

Vi behöver inte logga in för att prata med patienterna. Men det krävs för en hel del annat av vårt arbete…

30 april 2009

Häromdagen fick jag frågan om hur det är att jobba som sjuksköterska och vad en sjuksköterska egentligen gör.

Svaret blev snabbt och spontant. Jo, det är jättebra, det är ju så roligt och meningsfullt att jobba med människor. Patienter är oftast så tacksamma, och lyckas jag hjälpa någon att få det bättre blir jag själv nöjd också.

Vad gör vi då som sjuksköterskor? Jo, patientsamtal, medicindelning, ronder, journalföring, social planering, eget ansvarsområde, kompetensutveckling.

Nej, men vänta lite nu! För att vi ska kunna utföra vårt arbete krävs det kunskaper om så många andra saker. Till exempel alla dessa system vi har i vår landstingsmyrstack.

För att över huvud taget få vara på jobbet och få betalt för rätt tid måste vi kunna Flexsystemet, som nu ska byta system till Komochgå.

Och för att komma hit på rätt dag så måste jag kunna schemaplaneringssystemet som nyss bytts från Frida till Heroma.

För att se beläggning och patienterna på avdelningen och få ut en lista måste vi kunna patientregistreringssystemet Elvis.

För att kunna läsa journalen, dokumentera och ge rätt läkemedel måste vi kunna datajournalsystemet Melior.

För att rätt läkemedel ska finnas för patienten måste vi kunna Apotekets beställningssystem och hitta rätt datafil där för att få fram läkemedlet.

Men det räcker inte med detta. Övrig personal på avdelningen måste kunna ännu fler system:

För att kunna ge patienterna den kost de behöver måste vi kunna kostservicesystemet som nyss bytts från Marakanda till Raindance.

Rena säng-, patient- och personalkläder är inte möjligt utan att behärska tvättbeställningssystemet som också nyss bytts till Raindance.

Om patienten vill ha en telefon inkopplad för att kunna nå sina närstående måste vi klara av Telias inkopplingssystem.

Alla patienter vill ju hem och för dem som inte kan bli hämtade av närstående finns ett sjukrese- och lättambulanssystem.

Som sjukvårdspersonal ingår det i arbetsuppgifterna att vara handledare för elever och studenter, då är det bra att kunna högskolans studentplanerings­system Klipp.

Det finns också andra system vi kan logga in oss på:

Blodcentralen, labb, mikrobiologen, röntgen, personlig e-post.

Men patienterna då? »Patienten i centrum« är som ett labyrintspel där det tar ett tag att hitta in till centrum.

Som tur är behövs varken användarnamn eller lösenord för att prata med människorna vi vårdar. Än så länge…

Carina Lagnelius, sjuksköterska på ortopedkliniken vid Falu lasarett

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida