Det »goda« kolesterolet inte bara gott

1 oktober 2001

För låga nivåer av det »goda« kolesterolet (HDL) kan vara en riskfaktor för allvarlig hjärt-kärlsjukdom. Studier på patienter med hjärt-kärlsjukdom och/eller diabetes typ-2 visar att HDL bör ligga över 1,0 mmol/l. Ett för lågt värde bör i första hand rättas till med förändringar i livsstil: viktnedgång, motion och rökstopp. Om det inte räcker återstår behandling med läkemedel.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida