»Det här visar att vår lönestrategi fungerar«

Vårdförbundets medlemmar fick förra året sin lön höjd med i genomsnitt 4,2 procent. Det är ett av de bästa resultaten inom den offentliga sektorn, säger ordföranden Eva Fernvall.

Enligt Landstingsförbundets/Kommunförbundets och Vårdförbundets gemensamma statistik steg lönerna under 2003 ungefär lika mycket som året innan, trots stora neddragningar i många landsting och kommuner. Den genomsnittliga ökningen för Vårdförbundets medlemmar låg på 4,2 procent och medellönen steg från 21 520 till 22 420 kronor.

– Det är en bra bit mer än avtalets lägstpott och mer än vad de flesta har fått inom den offentliga sektorn. Det här visar att vår lönestrategi fungerar i sämre tider, säger Eva Fernvall.

Det finns dock skillnader i landet. Medan medellönen i Stockholm ligger på 24 030 kronor, är den lägre än 21 600 kronor i Kronoberg, Västerbotten och Östergötland.

Eva Fernvall har ett par förklaringar till både ökningen och till att lönespridningen – den är nu 33 procent och målet är 50 procent – har blivit större.

– Dels har fler fått specialbefattningar på till exempel mottagningar och därmed lönesatts på ett annat sätt, dels har förbundets lokala avdelningar arbetat mer aktivt för att få arbetsgivaren att inse vikten av att kunna rekrytera nya och att behålla personal med lång erfarenhet, säger hon.

Hur ser framtiden ut nu när marknadskrafterna inte är lika gynnsamma som tidigare?

– Marknadskrafterna är bara en del av vår strategi, de individuella lönesamtalen är fortfarande lika viktiga som tidigare. För oss gäller det att fortsätta arbetet med att stödja medlemmarna så att de får mer råg i ryggen inför lönesamtalet.

Vilken löneökning kan medlemmarna förvänta sig i år?

– Det är omöjligt att sia om det, men ingenting tyder på annat än ett lika bra resultat som under 2003. Ekonomin är inte sämre i år och en del av det man tjänar på den effektivisering som skett borde kunna användas till löner, menar Eva Fernvall.

 

Löneuppgifter finns också på www.vardforbundet.se.
Vårdförbundets förtroendevalda kan alltid ge utförligare uppgifter om anställningsvillkoren på den enskilda arbetsplatsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida