”Det jag gör är ofarligt och inget hokus pokus” – Vacusac-terapeut kämpar för att bli erkänd

Många sjuksköterskor är intresserade av alternativmedicin. Några öppnar eget och åtskilligt fler drömmer om att göra det. Men de flesta är osäkra på vad de som sjuksköterskor får göra och vilka regler som gäller. För ingen vill bli av med legitimationen.

– Jag sysslar med friskvård. Lindrar besvär men har aldrig gett mig ut för att bota, säger Vacusac-terapeuten Kerstin Boström. Men det är osäkert om hennes alternativa behandlingsmetod är förenlig med sjuksköterskeyrket.

I en stor och ljus källarlokal i centrala Uppsala tar Kerstin Boström emot. På väggarna hänger planscher med kostcirkeln, tallriksmodellen och andra kostråd, liksom artiklar ur tidningar om den alternativa behandlingsmetod hon arbetar med – både från hennes egen praktik och andra Vacusac-mottagningar i Sverige.

Kerstin Boström behandlar besvär med cirkulationen, värk i benen, nattliga kramper, fönstertittarsjuka, åderbråcksbesvär, en och annan idrottsskada.

– För min del blir det mest åderbråcksbesvär, rygg- och axelont och diffusa besvär där doktorn sagt att det inte är något fel på patienten.

Hon förklarar att den behandling hon ger är en slags akupunktur som påverkar mikrocirkulationen. Ett datorstyrt pulserande undertryck påverkar hundra akupunkturpunkter under femton minuter. Behandlingen tar en kvart, Kerstin Boström sitter kvar hos kunden under tiden. Med in- och urpackning tar varje besök en timme.

Metoden kom till Sverige 1985. Svenska Vacusac-klinikernas riksförbund bildades 1989. Medlemssiffran har tidvis legat runt 30, de senaste åren på 15.

Kerstin Boström är förbundets ordförande. Hon började arbeta i vården vid 18 års ålder, trivdes, utbildade sig till sjuksköterska och fortsatte i 27 år. De sista åren arbetade hon natt på medicin- och kirurgikliniker.

– Många av patienterna hade svåra smärtor på nätterna, de fick värktabletter som inte hjälpte, och besked om att det inte fanns något att göra.

Kerstin Boström noterade patienternas sämre livskvalitet, många led av cirkulationsbesvär, en del måste amputeras.

Öppnade egen praktik
Hon blev mer och mer intresserad av förebyggande behandling. Efter att ha läst en vetenskaplig studie om fönstertittarsjuka (claudicatio intermittens) behandlad med Vacusac besökte hon en klinik i Stockholm för att pröva själv.

Under hösten 1987 återkom hon flera gånger till kliniken och intervjuade kunderna medan de fick behandling. Vid nyår öppnade hon en egen praktik.

– Då var jag blåögd, hade inte en aning om att jag arbetade med något kontroversiellt. Jag marknadsförde mig som sjuksköterska men kom efter några år till insikt om att jag nog inte fick annonsera så.

Kerstin Boström ändrade sin marknadsföring för säkerhets skull men såg det som en inskränkning.

– Legitimationen var ju en försäkran för kunderna att jag var vårdutbildad och hade kunskaper. Jag ger ingen medicinsk behandling och ställer ingen diagnos. Jag behandlar friska människor med krämpor och utgår från vad patienten själv säger till mig.

De kommer från hela Uppland, många med färdtjänst. Nya patienter har hört talas om henne av redan behandlade.

Nekar en del behandling
Före den första behandlingen fyller patienten i en behandlings-journal som sedan diskuteras med Kerstin Boström. Det är nödvändigt, för ibland har kunden glömt att skriva upp någon medicin eller sjukdom.

De som läkarbehandlas för någon allvarlig sjukdom uppmanas att få läkarens skriftliga godkännande att pröva Vacusacen. Kerstin Boström säger att hon nekar en del kunder behandling. Det bekräftas genast då fotografen vill ha hjälp med sitt knä.

– Det måste opereras på sjukhus först, men sedan kan jag hjälpa dig att få igång cirkulationen i knät snabbare.

Inledningsvis tar kunderna en serie på mellan fem och femton behandlingar, beroende på krämpa. Därefter får de som önskar underhållsbehandling. En del kunder kommer varannan månad.
Berit Fors är en av dem. Hon har gått på regelbunden behandling för sina åderbråcksbesvär hos Kerstin Boström sedan starten för tio år sedan.

– Det här botar inte mina åderbråck och det är ingen skönhetsbehandling heller. Behandlingen tar bort obehagen, smärtan, pirrningarna och tyngdkänslan. Det är otroligt avslappnande att ligga i säcken, och bra för välbefinnandet, jag var aldrig så frisk förr.

Förr var stödstrumpan det första Berit Fors satte på om morgnarna och det sista hon tog av på kvällarna. Dessutom la hon fötterna högt så fort det gick. Numera tar hon bara till stödstrumpan de dagar hon vet att benen kommer att belastas extra mycket.

Kerstin Boström säger att hon accepterar vad kunderna säger till henne om sina förbättringar efter behandlingarna. Att de efter behandlingen äntligen slipper ta sig ner för trappor baklänges. Eller att skor och ringar de inte kunnat ha på länge åter passar.

Hon ser själv hur kunder som vid första besöket knappt kunnat förflytta sig blir allt ledigare i sina rörelser.

Två slags läkarreaktioner
– Som ung i vården reflekterade jag inte över hur patienterna hade det när de var hemma hos sig själva. Jag visste inte att det finns massor med människor som sitter och slumrar vid köksbordet varje natt för att de har så ont att de inte kan ligga i sängen.

De läkare som får reda på att patienten prövar Vacusac, efter att patienten fått besked om att det inte finns något att göra eller inte är något fel, reagerar på ett av två sätt.

– Antingen säger de, gör det du. Eller också säger de, sånt strunt ska du inte betala för.

Kunderna betalar hela behandlingskostnaden själva. Flera av dem har försökt få försäkringskassan att ersätta en del och Kerstin Boström har efter påtryckningar från kunder ansökt om att bli ansluten. Förtroendeläkaren har sagt nej till bådadera.

Men en kollega har just avslutat ett projekt där primärvården skickat patienter för Vacusac-behandling som till hälften betalats av försäkringskassan, till hälften av patienternas arbetsgivare.

Kontaktade Socialstyrelsen
Då Kerstin Boström 1994 blev ordförande i Svenska Vacusac-klinikernas riksförbund ansåg medlemmarna att de var så många som arbetat med metoden i så många år att de sammanlagda åren och antalet behandlade borde kunna räknas som beprövad erfarenhet. Tiden var mogen att bli erkända.

Hösten 1995 skrev Kerstin Boström ett brev till Socialstyrelsen i Stockholm  och blev i november kallad till ett sammanträffande där hon informerade om metoden och visade behandlingsresultat och vetenskapliga studier.

Hon visade sammanställningar av de svenska Vacusac-klinikernas behandlingsresultat för värk i axlar, nacke, rygg, huvud, åderbråcksbesvär och sårläkning, och en studie från Liverpool och Köpenhamn som visar att behandlingen inte påverkar hjärt- eller lungverksamheten.

Hon visade en dansk studie från 1991, en artikel publicerad i The Journal of Vascular Diseases 1993, och originalartikeln Positiv effekt af intermitterande over- och undertryck (Vacusac) ved claudicatio intermittens i Ugestrift for laeger Journal of the Danish Medical Association 1994.

Kerstin Boström hänvisade till forskare med erfarenhet av Vacusac-behandling. Professorer, specialister i klinisk fysiologi, reumatologi, trauma, obstetrik och gynekologi, hjärtkirurgi respektive kranskärlskirurgi, i Danmark, Jugoslavien, Österrike och Italien.

– Jag betonade att det är viktigt att det är medicinskt kunnig personal som utför behandlingen och att sjuksköterskor är med och vidareutvecklar vården.

Hon fick veta att Socialstyrelsen numera blivit mer öppen för alternativa behandlingsmetoder och tipset att slå sig ihop med någon forskare på Akademiska sjukhuset för att ta fram studier som bekräftade den forskning Vacusac-terapeuterna stödde sig på.

Sagt och gjort, Kerstin Boström kontaktade klinikcheferna, ansvariga för medicin, kirurgi och diabetesvård, på sjukhuset. Men de var inte intresserade. Så hon fortsatte sitt arbete som förut.

Så småningom fick hon ett yttrande från en av Socialstyrelsens specialsakkunniga i medicin. Han skrev att den danska studien visar mycket intressanta resultat men att metoden behöver utvärderas ytterligare.

Journal med blyerts
Förra hösten fick Kerstin Boström besök av Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet. Alla regionens privatpraktiserande sjuksköterskor och barnmorskor fick besök den hösten. Inspektörerna gick igenom hela kliniken, tittade på lokaler, utrustning, manualer för dokumentation, kvalitetssäkring, såg att alla papper var i ordning och journalerna inlåsta. Punkt efter punkt bockades av på inspektionsformuläret och det enda man invände mot var att Kerstin Boström skrev journalerna med blyerts. Det gör hon inte längre.

Kerstin Boström visar en fotodokumentation av Vacusac som ett led i sårbehandling. Samma dokumentation har Socialstyrelsen fått se. Den 37-åriga kvinnan var diabetespatient på sjukhuset med ett sår på ena stortån som bara blev värre och värre. Maken var fotograf och dokumenterade från starten.

Då såret var tre månader gammalt, kom kvinnan till Kerstin Boström. Patienten gick hela tiden kvar hos sin doktor på sjukhuset. Med Vacusac slutade såret växa, började långsamt gå tillbaka och var efter 17 månader helt läkt. Allt finns dokumenterat med foton.

Inspektörerna ville titta i en journal och eftersom de ringt om sitt besök i förväg hade Kerstin Boström hunnit få tillstånd från en av sina kunder, en sjuksköterska, att lämna ut hennes journal. En tid efter besöket fick hon en kopia av det ifyllda inspektionsformuläret.

– Mineralanalyserna frågade inspektörerna mycket om och var tveksamma till. Sådana får jag inte göra. Men det vill jag inte heller. Jag tar bara blodprovet och skickar till ett välrenommerat professorslett laboratorium i Tyskland där analysen är vedertagen. Det blir inte mer än tre-fyra blodprover per år.

I våras fick hon ett exemplar av den rapport som kartläggningen resulterat i. Där står en rad om att de fyra sjuksköterskor i regionen som ägnade sig åt alternativmedicin skulle följas upp senare. Sedan dess har hon inte hört något.

– Den friskvård jag jobbar med består av både blodcirkulation, mineralanalyser och kostrådgivning. Vi är det vi äter.

Kunderna kommer för Vacusacen, men ser sig om på väggarnas alla matplanscher och får på ett självklart sätt muntlig information om kosten. En del blir intresserade och betalar extra för datoriserade kostanalyser (Diet Coach).

Inget hokus pokus
Det står i broschyren från ert förbund att ni har medicinsk basutbildning 40 poäng?

– Den här metoden finns i 14 EU-länder och vi har förstått att EUs kommande krav på alla alternativa terapeuter blir 40 poängs basmedicin. Det motsvarar väl som lägst undersköterskeutbildning eller någonstans mellan undersköterska och sjuksköterska.

Så då är ni sjuksköterskor allihop i förbundet?

– Vi är Vacusac-terapeuter med Vacusac-utbildning och traditionell vårdutbildning allihop. Mer kan jag inte säga,
förklarar Kerstin Boström tålmodigt och fullkomligt allvarligt.

Förbundet ordnar också vidareutbildningar, till exempel i hur man kan tillämpa Vacusac vid idrottsskador.

Men om du skulle tvingas välja mellan Vacusac-terapi och legitimation?

Kersin Boström stelnar lite, blir allvarlig och aningen sorgsen. Hon dröjer lite, vill inte ge något svar.

– Det jag gör skadar ingen och har inga farliga biverkningar.
Så slappnar hon av och tillägger:

– Det är ingen mirakelmetod och inget hokus pokus. Behandlingen är helt enkelt bra för dålig blodcirkulation i vävnader och muskler.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida