Det kan du kräva av din chef

Det kan du kräva av din chef
Lise Donovan. Foto: TCO

Många chefer har känt till, blundat och till och med hållit ”profiler” om ryggen. Trots att det är arbetsgivarens ansvar att förebygga, hantera och åtgärda sexuella trakasserier.

9 januari 2018

Vad har du rätt att kräva av din chef? Ta hjälp av arbetsmiljölagstiftningen och den nya föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö som kom för ett par år sedan, råder TCO:s chefsjurist, Lise Donovan. Där finns skrivningar om kränkande särbehandling, vilket kan innebära såväl mobbning som trakasserier och sexuella trakasserier.?

Enligt Arbetsmiljöverkets nya föreskrift ska arbets­givare se till att chefer vet hur kränkande särbehandling förebyggs och hanteras. En anmälan om kränkande särbehandling ska alltid utredas och åtgärdas.

??Föreskriften om systematiskt arbetsmiljö­arbete reglerar arbetsgivares ansvar för att organisera arbetet så att risker för bland annat kränkande sär­behandling minimeras. Riskbedömningar, handlingsplaner och skyddsronder ska förebygga konflikter. Även åtgärder är arbetsgivares ansvar.

?— Det handlar om kommunikation och delaktighet. En chef måste sätta sig ner med medarbetare som har en konflikt och om det behövs ta hjälp utifrån. Och delaktighet är underskattat. Det är lättare att sätta stopp för en obehaglig jargong om medarbetarna är med i diskussioner om hur de är mot varandra, säger Lise Donovan.

??I ärenden som gäller kränkande särbehandling behöver både offer och förövare få stöd, vilket inte bör ges av samma person. Chefs­juristen understryker också bådas rätt till en rättvis bedömning, därför ska en anmälan dokumenteras, sakligt och objektivt.

?— Arbetsmiljöproblem beror oftast på brister i orga­nisationen. Under bra förhållanden finns inte utrymme för dåligt beteende. Både drabbade och förövare kan vara offer för dåliga strukturer på arbetsplatsen och för TCO är det viktigt att motarbeta syndabocks­tänkande.

?Arbetsmiljöverket har ett förebyggande uppdrag och utövar tillsyn, men går inte in i enskilda ärenden. Inte heller finns några sanktionsavgifter kopplade till föreskriften om organisa­torisk och social arbetsmiljö.?

Den som upplever sig vara trakasserad kan också vända sig till Diskrimineringsombudsmannen. För att skadestånd ska kunna utdömas måste diskrimineringslagen tillämpas.

Läs mer:
Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
https://tinyurl.com/godmiljo

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida