Det ska bli lättare att starta eget

Sjuksköterskor och barnmorskor ska få samma rätt att starta egen verksamhet som läkare och sjukgymnaster har i dag och 25 procent av den öppna vården ska konkurrensutsättas, enligt ett utredningsförslag.

12 januari 1998

Under ett par år har en utredning – ledd av den socialdemokratiska riksdagsledamoten och sjuksköterskan Iréne Vestlund från Dalarna – funderat över hur mycket av hälso- och sjukvården som ska drivas privat respektive offentligt. Utredningen har också tittat på vilka yrkesgrupper som ska ha rätt att starta eget och få ekonomiskt stöd från landstinget. Nu är utredningen klar med sitt arbete och den 19 december lämnades förslagen över till socialminister Margot Wallström.

Men någon enighet finns inte bakom förslagen. Både politiker och företrädare för arbetsgivarorganisationer, bland annat Landstingsförbundet, har protesterat mot delar av det utredningen kommit fram till.

Lättare att starta eget
För Vårdförbundets medlemmar innebär utredningens förslag större möjligheter att starta egen verksamhet och med pengar från landstinget. Bland annat kommer barnmorskor och sjuksköterskor att få samma förutsättningar till detta som läkare och sjukgymnaster – något de inte har i dag. Utredningen pekar speciellt ut mödrahälsovård, barnhälsovård och distriktssköterskevård som lämpliga områden.

Utredningen vill också ha en överenskommelse mellan regeringen och Landstingsförbundet som innebär att 25 procent av all öppenvårdsverksamhet ska ut på privata marknaden, antingen genom personliga etableringar av bland annat barnmorskor och sjuksköterskor eller genom upphandling.
Ett speciellt råd för vårdavtalsfrågor bör också tillsättas av regeringen. Rådets uppgift blir att följa och bedöma tillämpningen av de nya regler som föreslås.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida