val 2022

”Det ska vara nära mellan politiker och medborgare”

”Det ska vara nära mellan politiker och medborgare”
Ola Robertsson, sjuksköterska och politiker i Ronneby kommun. Foto: Caluva Foto

Blott 30 år gammal har Ola Robertsson hunnit vara fritidspolitiker i tolv år och är nu Socialdemokraternas toppnamn i Ronneby kommun. Som sjuksköterska inom regionen har han ett brett perspektiv på vad vården behöver.

Ola Robertsson föddes in i rollen som förtroendevald. Han är son till den frispråkige socialdemokratiske lokalpolitikern och teaterledaren Håkan Robertsson, och han har alltid varit engagerad i flera olika föreningar.

18 år gammal valdes han in i kommunfullmäktige, och var då yngst i gänget. Tolv år senare är han fortfarande yngst, men med en betydligt större politisk erfarenhet. Det har räckt ända fram till att bli gruppledare för Socialdemokraternas och partiets förstanamn till kommunalrådsposten.

— Jag valde att engagera mig politiskt efter ett bråk med en lärare på högstadiet. Jag minns inte exakt vad vi diskuterade men det handlade bland annat om det stundande valet 2006. Det kändes självklart med Socialdemokraterna och SSU, jag har alltid velat se ett jämlikt och solidariskt samhälle. Jag är övertygad om att alla får det bättre om vi lyfter dem som har det sämst.

Vårdpersonal i politiken

Inför valet i höst intervjuar Vårdfokus några sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker som kandiderar för uppdrag.

Du tar snart klivet från fritidspolitiker till kommunalråd, samtidigt som du jobbar på akuten i Karlskrona. Hur ska du hinna med allt?

— Att vara engagerad i samhället har länge varit ett fritidsintresse för mig. Det förde även in mig på banan som sjuksköterska. Nu vinner vi förhoppningsvis valet och jag får möjlighet att göra det här på heltid och påverka mer, det är en häftig chans som jag måste ta. Men jag tänker jobba på akuten en del helger och under somrarna, jag vill behålla fotfästet ute i verkligheten. Det ska vara nära mellan politiker och medborgare.

Har du nytta av ditt yrke i politiken?

— Ja, absolut. Jag är stresstålig, och på akuten jobbar vi hela tiden med prioriteringar. Så jobbar vi även inom politiken. Vi har en idé om hur vi vill utveckla samhället, det gör man genom prioriteringar och politiska beslut om hur resurserna ska användas.

Får du stå till svars för politiken på jobbet?

— Kommunen är styrd av Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna, och i regionen styr Alliansen. Enligt mig är det en politik som inte gynnar vården, vi har stora problem med platsbrist och underbemanning – både i kommun och region. När mina kollegor blir upprörda hänvisar jag till vad vi vill göra och vilka lösningar vi ser.

Vad ställer du för diagnos på vården? Och vilken kur ordinerar du?

— Akut hypoglykemi, det vill säga lågt blodsocker. Det är resurserna som brister. I kommunen ser vi att äldreomsorgen är nedprioriterad av de styrande. Det är som att de går och väntar på att privata alternativ ska ta över och driva utvecklingen. De med hemtjänst eller som bor på ett äldreboende ska inte behöva träffa en massa olika personer varje vecka. Vi behöver fler utbildade och legitimerade undersköterskor. Vi behöver även fler sjuksköterskor, inte minst för att öka kvalitén på läkemedelshanteringen, där det tyvärr har varit många avvikelser.

— Som anställd inom regionen ser jag att det även där behövs mer pengar. Man behöver ta om hand om sin viktigaste resurs – personalen – genom bättre villkor och bättre förutsättningar att göra ett bra jobb. Som det är nu lyckas man inte behålla personal vilket leder till stängda vårdplatser, att patienterna blir kvar länge på akuten, samtidigt som många äldre skrivs hem till kommunen alldeles för tidigt.

Vilken medicinsk behandling skulle du vilja ordinera politiken?

— Jag vet inte. Men jag tycker att det politiska spelet får för mycket utrymmet i debatterna. Det handlar mest om att blockera olika beslut och man diskuterar enskilda ministrar. Det inger inte förtroende hos befolkningen. Man borde prata mer om politiska visioner, om vilket samhälle man vill se och hur man ska göra för att nå dit.

Vilka andra valfrågor är viktiga för dig?

— Att lyfta hela den kommunala verksamheten, som jag upplever förfaller under nuvarande styret. Bland annat ser vi vikande resultat i skolan. En lösning där är att sätta in närvaroteam och heltidsmentorer som fångar upp dem som har det svårt. Vi vill även satsa på elevhälsan som har en viktig funktion med tanke på att det är mycket psykisk ohälsa bland unga.

—Jag vill även lyfta en av mina hjärtefrågor – föreningslivet. Det gör vi genom att se till att det finns lokaler, bidrag och andra stödfunktioner. Föreningslivet gör att vi kan mötas oavsett bakgrund, klass och ålder. Vi skaffar oss vänner och får nya perspektiv. Det bygger tillit mellan människor, vilket i slutänden ger ett tryggare samhälle.

Amerikansk filosof förebild

Namn: Ola Robertsson

Ålder: 30 år

Parti: Socialdemokraterna

Yrke/erfarenhet: Sjuksköterska sedan 2020.

Arbetsplats: Akuten Karlskrona

Kandiderar till: Kommunalråd i Ronneby kommun

Politisk erfarenhet: Politiskt aktiv sedan 2006, först i SSU sedan i moderpartiet Socialdemokraterna. Har suttit i kommunfullmäktige i Ronneby i tolv år.

Politisk förebild: John Rawls, filosof. "Han är en slags socialdemokrat i amerikansk kontext. Han har många intressanta tankar om hur vi bygger ett rättvist samhälle, där grundprincipen är att all samhällsförändring ska utgå från att gynna de som har det sämst i samhället."

Vilka styr lokalt: Alliansen med SD.

Innehållet i det här blocket kan inte visas

Du har valt att inte acceptera cookies på vårdfokus.se, därför kan inte detta innehåll visas.

Ändra mina inställningar för cookies

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida