»Det som händer i Västerbotten är allvarligt«

Vårdförbundets inställning är klar: arbetstiden bör inte utformas centralt utan på arbetsplatsen och utifrån de krav som verksamheten ställer just där.

I arbetstidspolicyn Dygnets alla timmar säger Vårdförbundet för det första att arbetstiden ska utformas lokalt. För det andra ska man ha en enda lön och den ska finnas inskriven i det personliga anställningsavtalet. Lönen ska bland annat omfatta ersättningen för obekväm arbetstid.

– På det sättet skulle vi inte få den situation som vi har i dag, att en arbetsgivare säger upp en arbetstidsmodell och sedan sänker ersättningen, säger Vårdförbundets vice ordförande Margareta Albinsson.

Hon säger, samtidigt som hon poängterar att det är långt ifrån alla arbetsgivare som säger upp modeller, att det som händer i till exempel Västerbotten är allvarligt.

– Dels drabbas enskilda ekonomiskt, dels kan tilltron till hela det individuella lönesystemet minska. Dessutom finns det en risk för att synen på arbetsgivaren, ja på hela hälso- och sjukvården, blir mer negativ.

Och, tillägger hon, det finns en risk för att sjuksköterskor i stället väljer något annat.

– Vi ser nu igen att fler söker sig till Norge, säger hon.

Hon kallar det ett kortsiktigt tänkande och hennes intryck är att det viktigaste för arbetsgivaren inte är verksamheten utan att hålla nästa års budget.

Margareta Albinsson tycker inte att individen har fått för stort inflytande över sin arbetstid.

– Visst kan det finnas sådana exempel, till exempel att man har en modell som inte är kopplad till verksamheten och dess utveckling, men om det är så ligger ansvaret hos både arbetsgivare och anställda.

Hon anser också att de åtgärder arbetsgivare nu vidtar strider mot andan i det centrala avtalet. Där står bland annat: »Lokala avtal om arbetstid syftar till att anpassa förläggningen till såväl verksamhetens krav som till de anställdas önskemål och behov«.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida