Detta är Kids Ark

Kids Ark är ett fristående biståndsprojekt i norra Thailand, som drivs av Rita Holm Gustafsson och Allan Gustafsson.

12 maj 2003

Projektet riktar sig till barn vars föräldrar dött i aids. 154 barn ingår i projektet. De flesta är hivnegativa. En administratör är anställd och ett par deltidsanställda sköter praktiska sysslor. Förutom faddrarna är Radiohjälpen, Italienska Kids Ark, och Världens barn de största bidragsgivarna, men många mindre organisationer bidrar också med klumpsummor.
Projektet är indelat i tre delar:

Fadderbarnsverksamhet på plattlandet runt miljonstaden Chiang Mai
För 2 400 kronor om året får ett barn mat, skola och kläder. Barnen lever oftast tillsammans med morföräldrar eller någon annan släkting. I Thailand finns ingen pension, utom för statsanställda. De äldre ska bli försörjda av sina barn. Två gånger per termin besöker Kids Ark fadderbarnens bostad och skola. Kommer inte barnet till skolan kontaktas Kids Ark av läraren.

Lahu-byn Ban Pong Hai
Kids Ark har byggt och driver ett daghem för 24 förskolebarn och ett aktivitetshus för hantverksarbete. Även fadderbarn finns i byn. Möjlighet finns för bybor att låna pengar av Kids Ark till egna projekt.

Lahu-byn Ban Wa Na Lua
Kids Ark har byggt ett hus bredvid skolan för barn i behov av ett permanent eller tillfälligt hem. Huset rymmer cirka 30 sovplatser, toaletter och kök. I byn finns även fadderbarn.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida