Detta är qigong

10 januari 2000

Qigong (uttalas tjigong) är en kinesisk filosofi som är mer än 5000 år gammal. Den är grunden till traditionell kinesisk läkekonst. Qigong bygger på läran att det finns livsenergi, så kallad qi (uttalas tji), i allt levande. Utifrån denna grundfilosofi har under historiens gång utvecklats bland annat taiji, kampsporter och akupunktur.

I kroppen löper energikanaler
, »meridianer«, där livsenergi flödar, enligt kineserna. Sjukdomar och smärta anses bero på blockeringar i energikanalerna. Man löser blockeringar genom att träna qigong. Man kan också stimulera energiflödet och lösa blockeringar i meridianerna med hjälp av akupressur eller akupunktur. Genom att dagligen träna qigong fyller man på och håller igång flödet av livsenergi.

Träningen består av enkla, långsamma rörelser kombinerade med andning och koncentration. Den som tränar tillför ny energi och gör sig av med den förbrukade. På så vis håller man sig frisk, enligt traditionell kinesisk medicin.

Övningarna anses stärka musklerna och ha en läkande effekt på en rad åkommor, förebygga sjukdomar och öka koncentrationsförmågan. Många sjukdomar kan, enligt kineserna, ofta effektivt behandlas med qigong, till exempel astma, allergier, matsmältningsproblem, smärta och reumatism. Qigong används på kinesiska sjukhus för sjukdomar vid sidan om västerländsk läkekonst. Det finns också sjukhus i Kina som uteslutande behandlar patienter med qigong och akupunktur.

Qigong har uppmärksammats i västvärlden de senaste tio åren. Det finns idag möjlighet att lära sig qigong på många platser i Sverige.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida