Diabetes

Diabetes

Diabetespsykologi för ökad livskvalitet Jon Haug Natur & Kultur 2020 www.nok.se

Att få en diabetesdiagnos är omvälvande och förändrar vardagen för den som drabbas, oavsett vilken typ av diabetes det gäller. Många ser framför sig ett liv fyllt av strikta förhållningsregler, missade möjligheter och – till slut – allvarliga följdsjukdomar. Men, menar författaren, diabetes handlar om att anpassa insulinregleringen efter sitt eget levnadssätt, inte tvärtom.

Jon Haug är specialist i klinisk psykologi vid Psykosomatiska institutet i Oslo och har lång erfarenhet av att arbeta med diabetespatienter. I boken ger han en helhetsbeskrivning av diabetes, både ur medicinsk och psykologisk synvinkel. Han betonar vikten av att stabilisera blodsockret inom vissa gränser snarare än att fokusera på enskilda värden, kost och livsstil, vilket skapar onödig oro. Syftet är att lyfta fram individens förmåga att klara av utmaningen som sjukdomen innebär.

Boken är faktagranskad av Agneta Lindberg, specialistsjuksköterska inom diabetesvård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida