Diabetes

4 september 2000

Författare Birgitta Sandén Eriksson
Titel Kropp, själ, diabetes – reaktioner
och vägval vid kronisk sjukdom
131 sidor
Förlag Carlssons bokförlag 2000
Cirkapris 225 kronor
ISBN 91-7203-915-9.

En känslomässig reaktion av sorg, besvikelse och rädsla startar nästan alltid hos den som får beskedet att hon har en kronisk sjukdom. Boken handlar om människors reaktioner på beskedet att de har typ 2-diabetes. Diabetes kräver mycket egenvård. För att klara den behöver patienten både få undervisning och uppmuntran vid kontakterna med sjukvården. Birgitta Sandén Erikssson försöker förklara varför människor gör som de gör när de drabbas av sjukdom. Hon beskriver hur den sjuke kan tackla situationen och hur vårdpersonalen kan stödja patienten i att förändra gamla vanor.

Telefonnummer till förlagen
Carlssons 08-411 23 49
Runa 08-657 19 90
Studentlitteratur 046-31 21 00
Örebro universitet, institutionen
för idrott och hälsa 019-30 32 54

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida