Diabetiker riskerar infektion längre tid efter operation

14 maj 2001

Det går inte att förutse sena sårinfektioner hos diabetiker som genomgår by-pass-kirurgi genom inspektion av operationssåren på fjärde dagen efter operationen. För att upptäcka alla postoperativa sårinfektioner måste patienten följas under minst två månader. Det visar en studie gjord av sjuksköterskan Christine Leo Swenne, doktorand vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida