Diagnos. Ny genetisk metodhittar gula stafylokocker

En ny genetisk metod för att påvisa gula stafylokocker i patientprover visar direkt vilken typ det handlar om. Rätt behandling kan sättas in från början.

7 september 2011

Ny forskning Den genetiska metoden för att påvisa Staphylococcus aureus, gula stafylokocker, har tagits fram av forskare vid mikrobiologiska laboratoriet vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Lisa Stark, biomedicinsk analytiker, är en av forskarna bakom den nya metoden och medförfattare till en artikel som nyligen publicerats i Journal of Clinical Microbiology. (Analyzing multiclonality of Staphylococcus aureus in clinical diagnostics using spa-DGGE).?

— Det viktigaste med den genetiska metoden är att vi samtidigt kan hitta flera olika typer av stafylokocker i provet. Tidigare har vi bara kunnat se den typ som är dominerande, säger hon. ?

Metoden ger sjukvården bättre möjligheter att undersöka förekomst och spridning av stafylokocker. För den enskilda patienten innebär det att rätt slags antibiotika kan sättas in från början.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida