»Dialog ger rättvisare löner«

Kommunförbundets förhandlingsdirektör Markus Gustafsson är nöjd med det nya avtalet. Han konstaterar att lönesättning alltid är subjektiv och ser inga förlorare i det individuella lönesystemet.

I det nya avtalet med Kommunförbundet sägs att varje anställd ska ha lönesamtal med sin närmaste chef. Frågan är om de kommunala arbetsgivarna verkligen har en organisation som är anpassad till den nya förhandlingsordningen? Markus Gustafsson sticker inte under stol med att det på sina håll kan brista i kommunernas förmåga att delegera beslut. Men det är något de måste lära sig annars kommer den nya förhandlingsordningen inte att kunna genomföras, konstaterar han.

Under de kommande åren ska Kommunförbundet informera och diskutera med sina medlemmar ute i kommunerna och förhandlingsdirektören är inte det minsta orolig för hur det ska fungera. Finns det någon brist i den nya förhandlingsordningen är det i så fall att det finns människor som inte har modet att släppa ifrån sig makten över lönesättningen, säger Markus Gustafsson.

Att förhandlingsdirektören är nöjd med det avtal som vuxit fram är inte att ta miste på. Finessen med det är att en rejäl diskussion före lönesättningen bidrar till att verksamheten återspeglas i lönehöjningen, säger han. Men finns det inte en risk för att lönesättningen blir mer subjektiv ju mer individuell den är?

Lönesättning aldrig objektiv
– Lönesättning är alltid subjektiv. Det är inget att hyckla med. Att det är en värdering går inte att komma ifrån. Inte ens ålder och erfarenhet är objektiva kriterier, även om de är lättare att mäta.

Men att det skulle vara ett lönekriterium att ha »tumme med chefen« avfärdar Markus Gustafsson. Hans förtroende för cheferna är större än så. Dessutom har cheferna ansvar för att verksamheterna fungerar och därför ett egenintresse av att inte vara oärliga i sin lönesättning.

Nej, de individuella lönesamtalen är bra därför att argumenten bryts mot varandra och gör lönesättningen tydlig. En bra chef värnar också om den »hälsosamt kritiska« personalen. Att bara omge sig med ja-sägare gagnar inte verksamheten, säger Markus Gustafsson, men medger att det nog är lite si och så med den saken på sina ställen.

Förhandlingsdirektören anser inte att några förlorar på den individuella lönesättningen. Lite kryptiskt säger han att en och annan kommun kan komma att lägga ut större löneökningar i och med det nya avtalet. Det kan vara lättare när arbetsgivaren diskuterar direkt med de anställda, säger Markus Gustafsson. Men han vill inte utveckla något resonemang kring om det betyder att det finns mer pengar till löner än vad som sägs.

På frågan om det kommer att bli lättare för arbetsgivarparten att bli av med personal på det här sättet svarar han nej. Men å andra sidan: enskilda individer som inte har någon löneutveckling kan ha anledning att fråga sig varför. »Kanske håller de på med fel grej.«  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida