Dialog och kunskap om patienten viktigt när äldre blir akut sjuka
Illustration: Björn Öberg
Forskning

Dialog och kunskap om patienten viktigt när äldre blir akut sjuka

Samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare i ambulans, hemsjukvård och på vårdcentral är avgörande när äldre insjuknar hastigt. Hemsjukvårdens sjuksköterska är den som känner patienten och ska inte backa undan, visar en ny avhandling.

För äldre personer är det inte alltid bäst att åka till akutmottagningen på ett sjukhus. Ibland kan akuta symtom behandlas hemma och ibland räcker vårdcentralens vård. Att hitta rätt vårdnivå, som gynnar den äldre bäst, är ett område som diskuterats mer och mer de senaste åren. Just det har sjuksköterskan Elin-Sofie Forsgärde forskat om i sin avhandling, samt hur vårdpersonalen samarbetar för att fatta beslut om var patienten bäst ska få vård.

Hennes forskning visar att majoriteten av de äldre som ringer efter en ambulans kommer in till sjukhusens akutmottagningar.

– Men trenden går tydligt mot att ett ökat antal patienter får vård i hemmet eller på vårdcentralen. Det är i många fall mycket bra för patienten, men självklart inte alltid, säger Elin-Sofie Forsgärde.

Tips!

Lär dig mer om en första bedömning och akut omhändertagande, en av programpunkterna under fortbildningsdagarna 8–9 december i Stockholm, arrangerade av Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård.

Hon har i en studie intervjuat alla involverade i tre olika fall då sjuka äldre patienter ringt efter ambulans: patienter, närstående, sjuksköterskor i kommunens hemsjukvård och i ambulansen, och sjuksköterskor och läkare på vårdcentralen. Patienterna hade bröstsmärta, ont i skuldran eller hade varit med om en cykelolycka. Resultatet visade att alla hade känt osäkerhet. Från patienterna själva, som undrade hur sjuka de var och om det var okej att ringa ambulans, till vårdpersonalen, som frågade sig hur allvarligt sjuk patienten var, vilka behov som fanns och vilka vårdalternativ som var tillgängliga.

– Genom att prata med varandra i den akuta situationen fick de kunskap där olika kompetens och erfarenhet adderades, tills alla var överens och beslut fattades. Alla i vårdpersonalen behöver varandras kunskap. Man kanske tänker att läkaren inte behöver det, men de bollar med sjuksköterskorna. Efter resonemangen fattades olika beslut om vårdnivå. En patient fick vänta på tid hos vårdcentralen till senare på dagen, två kördes dit direkt, varav en sedan vidare med ambulans till sjukhus.

Porträttbild av Elin-Sofie Forsgärde
Elin-Sofie Forsgärde forskar och undervisar vid Linnéuniversitetet. Foto: Linnéuniversitetet

Elin-Sofie Forsgärde har själv arbetat på akutmottagningar och vårdavdelningar från Gällivare till Växjö. Efter egna magisterstudier med inriktningen akutsjukvård, fick hon möjlighet att vara med och starta just den specialistutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö, och därefter påbörja sina doktorandstudier. I december är det dags för disputation.

I ytterligare en studie utgår hon från fler verkliga fall, där hemsjukvårdens sjuksköterskor larmats hem till sjuka äldre, och ibland tillkallat ambulans.

Sjuksköterskorna har arbetat med checklistan Visam, som finns i flera kommuner. Med den bedöms akut sjuka utifrån den vanliga A–E-metoden, där A står för fri luftväg och så vidare.

Patienterna i studien hade andningsbesvär, feber eller akut trötthet. Kommunsjuksköterskorna bedömde att två kunde stanna i hemmet eller boendet, en fick hjälp till vårdcentralens läkare, och en behövde åka till akuten med ambulans. Även här fanns viss osäkerhet.

– Men här märktes en annan kunskap som byggde på att sjuksköterskan och i vissa fall läkaren kände patienten. Hemsjukvårdens sjuksköterska kunde se att ”i dag mår patienten mycket sämre än andra dagar”, och förmedla det till ambulansens sjuksköterskor. Det var väldigt god hjälp för dem, säger Elin-Sofie Forsgärde.

Elin-Sofie Forsgärdes avhandling heter ”Pathways for older patients within acute situations and involved actors experiences of decision-making within ambulatory care”. Den består av fyra delar:

  • Studie 1: Kartläggning vårdnivå efter 32 085 ambulansuppdrag i en region åren 2014–2018.
  • Studie 2: Intervjustudie om att i samverkan fatta beslut om vårdnivå. Elva deltagare.
  • Studie 3: Intervjustudie om då kommunens sjuksköterskor larmats hem till den akut sjuka äldre. Visams checklista som stöd. Tolv intervjuer.
  • Studie 4: Intervjustudie med 14 ambulerande läkare om komplexa beslut om vårdnivå.

Ambulansens sjuksköterskor lyssnade och tillförde sin egen akutvårdskunskap, med exempelvis ekg och syrgas.

– Kommunens sjuksköterskor har en viktig roll för att vården blir bättre och säkrare. De ska inte känna att de ska backa när ambulansen kommer, utan att deras kunskap är betydelsefull.

En checklista, som Visam, räckte inte som stöd för att bedöma äldre med diffusa symtom.

– Vårdpersonalen behövde dialogen, att dela varandras erfarenhet och kunskap. Även att patienter och närstående inkluderades i besluten, säger Elin-Sofie
Forsgärde.

Den nya nära vården är i ropet. Elin-Sofie Forsgärde konstaterar att hennes studier visar vad som behövs:

– Samverkan, tillit och ansvar för gemensam helhetsförståelse.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida