Dianas död ledde till fler självmord

9 april 2001

Prinsessan Dianas död i en bilolycka i Paris den 30 augusti 1997 ledde till att självmordsfrekvensen ökade markant. Den slutsatsen dras av en studie som gjorts vid sjukhuset i Oxford. Studien visar att antalet självmord som registrerades vid sjukhuset månaden efter prinsessan Dianas död ökade med 17 procent jämfört med data från motsvarande månad fem år bakåt i tiden. Och mest ökade självmorden bland kvinnor i samma ålder som Diana (hon var 36 år). I den gruppen dog 33 procent fler för egen hand under september 1997. Antalet fall av deliberate self-harm (att avsiktligt skada sig själv) ökade ännu mer, med 44 procent. (Nursing Times)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida