Diplomering – ny statushöjare

Sveriges första diplomerade sjuksköterskor inom klinisk prövning finns på Huddinge sjukhus: Margit Halvarsson, Eva Götharson och Katarina Andersson.

Diplomeringen skedde i december. De tre sjuksköterskorna fick genomgå både ett skriftligt och ett muntligt förhör innan de diplomerades. För att få delta krävs att man gått kurser och genomfört vissa moment inom den kliniska forskningen samt viss praktisk erfarenhet.

Ansvarig för diplomeringen är Svenska utbildningsrådet för klinisk prövning. I rådet sitter representanter för Läkemedelsverket, industrin, forskningsområdet och hälso- och sjukvården. Ordförande är Carola Lemne, verkställande direktör på Danderyds sjukhus. I rådet finns bland andra Solveig Wennerholm, forskningssjuksköterska på Universitetssjukhuset i Lund. Själva diplomeringsarbetet utförs av Läkemedelsakademin, Apotekarsocietetens utbildningsbolag.

Tidigare har ett 30-tal personer inom läkemedelsindustrin blivit diplomerade.

– Nu var det dags att även diplomera forskningssjuksköterskor. De har en central roll i läkemedelshanteringen och i kontakten med patienterna. Mycket mer än man trott av det arbetet vilar på just sjuksköterskor, säger Anders Kronlund, chef för Läkemedelsakademin.

Margit Halvarsson arbetar framför allt med utveckling av läkemedel och utbildning vid infektionskliniken på Huddinge universitetssjukhus.

– Jag arbetar mest med hiv-patienter och deltar i ett antal studier av nya läkemedel, träffar patienter och har kontakter med läkemedelsindustrin. Som spindeln i nätet ansvarar jag för att allt går rätt till och att patienterna som deltar i försöken med att utveckla nya läkemedel mår bra. Jag hjälper även till med grundforskningen på kliniken, berättar hon.

Tanken med diplomeringen av sjuksköterskor är att höja deras status och även reglera arbetet med klinisk prövning. Den är också viktig för kompetensutvecklingsarbetet på sjukhusen, säger Anders Kronlund.

– För sjuksköterskorna innebär diplomeringen ett bevis på deras professionalitet. I vissa fall har tidigare diplomering lett till bättre tjänster och högre löner.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida