Direktör för utveckling

6 november 2000

KRONOBERG. När den gamla hälso- och sjukvårdsdirektören nu går i pension väljer landstinget att inte tillsätta en ny. I stället görs tjänsten om till utvecklingsdirektör, något som Vårdförbundet i Kronoberg ser positivt på. Den nya utvecklingsdirektören ska ansvara för folkhälsoarbetet och kontakterna med privata vårdgivare. Tanken är också att den nya direktören ska leda arbetet med att utveckla effektiva arbetsmetoder, sprida forskningsresultat samt informera om de kunskaper och erfarenheter som redan finns bland de anställda.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida