Diskussion om utveckling och lön

6 september 1999

KALMAR. 400 personer – samtliga chefer i länet anslutna till Vårdförbundet, tjänstemän i landstinget och kommunerna med landstingsdirektören i spetsen, politiker och företrädare i Vårdförbundet – har bjudits in till en seminariedag den 17 september. Ämnet för dagen är ledarskap samt karriär- och yrkesutveckling kopplat till löneutveckling, prioriterade frågor för Vårdförbundets lokala avdelning i Kalmar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida