Dispens för 1000 extra timmar

6 september 1999

VÄSTMANLAND. Vårdförbundets lokala avdelning i Västmanland har i sommar gått med på att ge dispens för totalt 1 000 timmar över övertidstaket för sjuksköterskorna på hia i Köping fram till den 15 september. Hia har haft en rad tjänster vakanta under det första halvåret och löst det genom bland annat extrapass. Sjuksköterskorna var alla nära övertidstaket på 200 timmar, det gick inte längre att driva verksamheten på det sättet, och därför gav Vårdförbundet övertidsdispensen. Totalt tio sjuksköterskor berörs och de får genom överenskommelsen 700 kronor per extrapass på vardagar och 1 200 kronor helgdagar, utöver ordinarie övertidsersättning. I överenskommelsen sägs också att arbetsgivaren efter sommaren tillsammans med Vårdförbundet ska försöka hitta en mer varaktig lösning. Som en följd av det som hänt har den lokala avdelningen från samtliga arbetsgivare begärt in en redovisning av övertiden

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida