Distansutbildning i Lycksele kan bli kvar

Distansutbildning i Lycksele kan bli kvar
Christer Lindblom, verksamhetschef för Akademi norr.

Den enda sjuksköterskeutbildningen i norra Sveriges inland har varit hotad. Men protester verkar ha tagit skruv.

3 januari 2017

Det handlar om en populär distansutbildning till sjuksköterska som startar vart tredje år i Lycksele, en av många kommuner där behovet av sjuksköterskor är stort.?

Inför höstterminen 2017 hade Umeå universitet planer på att låta utbildningen ta en paus. Bland annat för att det är svårt att få ihop lärarresurser till de utbildningstillfällen då studenterna är på plats i Lycksele och att hålla tillräckligt hög kvalitet på utbildningen.??

Men beskedet väckte kraftig kritik från kommunerna.?

— Det här är den enda sjuksköterskeutbildningen i inlandet och det har varit viktigt för oss att den finns i Lycksele. Det är en distansutbildning, men vi ser att vi får fler sökande från inlandet om den är förlagd där, säger Christer Lindblom, verksamhetschef för Akademi norr.?

Det är ett kommunalförbund för 13 inlandskommuner som jobbar för att det ska bli lättare att studera utan att behöva flytta från Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens inland.??

Påtryckningarna har gjort att Umeå universitetet fått tänka om. Frågan har nu lyfts till fakultetsnämnden som kommer med ett slutgiltigt besked i slutet av januari.?

Vid Umeå universitet är det även möjligt att läsa till sjuksköterska på distans i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida