Distanskurs om cancerrelaterad smärta

6 maj 2005

Kliniskt aktiva sjuksköterskor är målgruppen för en kurs
om cancerrelaterad smärta
– analys och behandling (10 poäng) som Lunds universitet och Stiftelsen Stockholms sjukhem arrangerar. Målet för kursen, som bedrivs på distans, är att sjuksköterskan fördjupar sina kunskaper i att identifiera, skatta och dokumentera patientens smärtupplevelse med fokus på kommunikation, empati och respekt för etiska principer. www.laranara.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida