Distriktssköterskan utreds

Hur ser distriktssköterskans arbete ut i dag efter alla förändringar de senaste åren? Den frågan ska nu cirka 1 000 distriktssköterskor få svara på i en enkät från Socialstyrelsen.

13 januari 1997

Under de senaste åren har det hänt mycket inom primärvården – Ädelreformen, husläkarreformen, neddragningar inom den slutna vården och förskrivningsrätten – som inneburit att distriktssköterskans arbete och roll förändrats på många sätt.

För att få en klar bild av förändringarnas konsekvenser för primärvården pågår ett speciellt projekt på Socialstyrelsen, Primärvårdsuppföljningen. I ett antal studier ska bland annat centrala personalgruppers arbetsinnehåll beskrivas och nu har turen kommit till distriktssköterskan.

I början av 1997 kommer Socialstyrelsen att skicka ut en enkät till cirka 1 000 distriktssköterskor. I enkäten finns bland annat frågor om hur arbetsinnehållet varierar utifrån sjukvårdsorganisation, placering i vårdnivån och geografiska förhållanden. Resultatet kommer att redovisas i en fristående rapport och ska kunna användas som underlag för bland annat grund- och fortbildningsbehov.

– Det är viktigt att alla som får enkäten också fyller i den och skickar svaren till Socialstyrelsen, säger Inga-Lisa Johansson, ordförande i Riksföreningen för distriktssköterskor.

Riksföreningen samarbetar med Socialstyrelsen i det här projektet.

I en tidigare rapport redogjorde Primärvårdsuppföljningen för distriktssköterskornas och distriktsläkarnas arbetsmiljö efter husläkarreformen. Undersökningen berörde personal i Västmanland, Östergötland, Västernorrland och södra Stockholm och visade bland annat att distriktssköterskans roll inte blivit tillräckligt tydlig i samband med reformen. Distriktssköterskorna tycker inte att de har kontroll och inflytande över sitt arbete.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida