Distriktssköterskor tvingades till beredskap

8 april 2002

I Värmland har arbetsgivare börjat lösa bristen på sjuksköterskor genom att införa beredskap. Det tydligaste exemplet är Arvika kommun där det inte gick att höja kvällsbemanningen av distriktssköterskor i hemsjukvården. Då valde kommunen att i stället ändra tjänstgöringen till att alla distriktssköterskor ska ha beredskap. Det skedde mot distriktssköterskornas vilja men eftersom möjligheten till beredskap står i det centrala avtalet fanns det inte någon möjlighet att gå vidare.

– Vi ser en tendens till att fler vill införa beredskap och tycker att det är ett dåligt sätt att lösa bristen, säger Eva Strand, Vårdförbundets ordförande i Värmland.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida