DO gav arbetsgivaren rätt

2 mars 2016

I somras sökte sjuksköterskan jobb på ett av Skånes sjukhus och under mötet med arbetsgivaren framkom att han var föräldraledig med sitt första barn och skulle börja arbeta i september. Han berättade också att han just fått sitt andra barn, och som svar på chefens fråga sa han att han snart skulle vara föräldraledig igen. Arbetsgivaren hävdade att det inte var en regelrätt anställningsintervju och att ingen tjänst var utlyst. Sjuksköterskans anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO, avslutas utan åtgärd. Det går inte att hävda att sjuksköterskan har missgynnats, anser DO.?

Ärendenr hos DO: 2015/1553

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida