Dödligt våld har ej ökat bland schizofrena

Dödligt våld har inte ökat bland personer som är rättspsykiatriskt undersökta den senaste tioårsperioden.

14 oktober 2003

Socialstyrelsen har utrett två våldshändelser i Stockholm och deras eventuella samband med brister inom den psykiatriska vården. Rapporten ska lämnas till regeringen på torsdag men på grund av mediedebatten om eventuella samband mellan psykisk sjukdom och våldsbrott offentligör Socialstyrelsen redan nu delar av den.

Personer med svår psykisk sjukdom, särskilt schizofreni, har en ökad risk att begå grova våldsbrott. Det visar den offentliga delen av utredningen, gjord av Gunnar Kullgren professor i rättspsykiatri. Men dessa personer står för en liten del av den totala våldsbrottsligheten. Mindre än tio procent av våldsbrotten begås av personer med allvarlig psykisk sjukdom.

När det gäller dödligt våld har det inte ökat bland personer som är rättspsykiatriskt undersökta den senaste tioårsperioden. Siffran har varierat mellan 10 och 18 schizofrena personer årligen som åtalats för dödligt våld, utan tecken på ökning över tid. Studier över en tioårsperiod visar också att det är ovanligt att ”mannen på gatan” blir offer för dödligt våld från en gärningsman med schizofreni.

Gunnar Kullgren konstaterar även att det är viktigt att skilja mellan personer med sjukdom av psykotisk typ, med schizofreni som den dominerande diagnosen, och personer med personlighetsstörningar med antisociala drag. Det är den förra gruppen som döms till rättspsykiatrisk vård och det är för den här gruppen som psykiatrin och rättspsykiatrin har ett särskilt ansvar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida