Dödsbranden i Växjö nu uppe i tingsrätten

Den 1 augusti 2003 omkom två patienter vid en brand på St Sigfrids sjukhus i Växjö - i dag inleddes rättegången mot den dåvarande landstingsdirektören och den tidigare psykiatrichefen.

11 september 2006

De två före detta cheferna är åtalade för att genom underlåtenhet ha vållat de två patienternas död, för vållande till att flera patienter rökskadades och för att andra utsattes för livsfara. Enligt åklagaren har de två inte gjort den bedömning av riskerna på den berörda avdelningen som de borde ha gjort och de hade inte heller sett till att den personal som tjänstgjorde hade tillräcklig utbildning. Båda nekar till brott.

Branden inträffade på den regionpsykiatriska avdelningen natten till den 1 augusti 2003. Två kvinnliga patienter – 16 och 19 år gamla – dog och ett flertal patienter och anställda skadades.

Socialstyrelsen gjorde en utredning och friade personalen från ansvar. Däremot var Socialstyrelsen kritisk mot sjukhusledningen för att ansvarsfördelningen mellan förvaltingschefen och verksamhetschefen var otydlig.

Även arbetsmiljöinspektionen gjorde en utredning och pekade på en rad brister. På både den berörda avdelningen och grannavdelningen fanns bara outbildad personal. Ingen av dem hade heller fått någon utbildning i brandskydd. I patientrummen fanns brännbart material. Arbetsmiljöinspektionen var också kritisk till hur arbetsmiljöarbetet fungerade på kliniken.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida