Tema: Dödshjälp

Dödshjälp: Så resonerar två yrkesföreningar

Dödshjälp: Så resonerar två yrkesföreningar
Illustration: Linnea Blixt

Dödshjälp krockar med lagen och yrkesetiken. Det menar både Svensk sjuksköterskeförening och Föreningen för sjuksköterskor inom palliativ omvårdnad. Men det betyder inte att sjuksköterskor inte ska prata om frågan.

Med anledning av Vårdfokus tema om dödshjälp har vi frågat representanter från två yrkesföreningar hur de ställer sig till ämnet.

Inger Torpenberg, sjuksköterska, Svensk sjuksköterskeförening

Porträtt Inger Torpenberg
Inger Torpenberg, Sjuksköterskornas etiska råd, SSF. Foto: Sanna Björkman

Hur ställer ni er till dödshjälp?

– Svensk sjuksköterskeförening säger nej till dödshjälp i vårt senaste ställningstagande. Vi har ingen intention att ändra oss i dagsläget. Det är dessutom olagligt i Sverige. Samtidigt vet vi att det är komplex fråga som dyker upp i vården med jämna mellanrum och därför vill vi främja en dialog kring ämnet.

Hur hanterar ni frågan?

– Sedan 2018 ger vi ut skriften Livshjälp och dödshjälp – ett diskussionsunderlag. Tanken är att det ska underlätta för sjuksköterskor att diskutera dessa svåra och viktiga frågor sinsemellan och med övrig vårdpersonal. Vi hoppas att sjuksköterskor ska bli mer synliga i den offentliga debatten, samt delta i den offentliga debatten. Dessutom är förhoppningen att underlaget används av lärosäten vid utbildning av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Går det att ge en personcentrerad vård utan att ta hänsyn till patientens önskan om dödshjälp?

– Vi behöver vara lyhörda för varför patienten ger uttryck för en önskan att dö. Finns det exempelvis rädslor som behöver diskuteras? Vi måste vara tydliga med vad vi kan erbjuda och samtidigt visa att vi finns som stöd. Vi har ju också lagen att förhålla oss till, även om patienten kan önska något annat.

Hur ska sjuksköterskor göra om en patient frågar om dödshjälp?

– Lyssna och inte undvika frågan. Be om att få veta mer om varför frågan ställs och börja där.

Vill ni se en utredning om dödshjälp?

– Svensk sjuksköterskeförening har inte tagit ställning till det. Det är viktigt att sjuksköterskor har kunskap om lagstiftning och är uppdaterade på de termer och begrepp som används för att delta i debatten.

Ingela Beck, biträdande professor i omvårdnad vid Högskolan i Kristianstad och styrelseledamot i riksföreningen Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad, SFPO

Porträtt Ingela Beck
Ingela Beck, Sjuksköterskor för palliativ vård, SFPO. Foto: HKR.

Hur ställer ni er till dödshjälp?

– Vi tar inte ställning för eller emot dödshjälp, det ligger inte på vårt bord. Däremot krockar det med yrkesetiken och eftersom det är olagligt i Sverige måste vi hålla oss inom de ramarna.

Hur hanterar ni frågan?

– Vi har inga planer på att arbeta aktivt med frågan om att ta ställning inom föreningen. Vårt fokus ligger inom det palliativa förhållningssättet och på hur vi kan främja livskvaliteten och en värdig död. De vanligaste orsakerna till att patienter vill ha dödshjälp är oro för att bli en börda för närstående i livets slut, bristande symtomlindring och rädsla för att förlora livskvalitet och kontroll i livets slut. De är alla centrala frågor inom den palliativa vården som vi är vana att arbeta med och strävar efter att främja. Förutom att lindra de fysiska besvären har vi sjuksköterskor också ett ansvar att ge patienten utrymme att samtala om sina existentiella frågor.

Går det att ge en personcentrerad vård utan att ta hänsyn till patientens önskan om dödshjälp?

– I grunden handlar det om att lyssna in patientens tankar och önskemål och hålla tillbaka sig själv. Först därefter kan man fråga om patienten vill höra om vad jag tror kan hjälpa och efter det ha ett delat beslutsfattande om vården.

Hur ska sjuksköterskor göra om en patient frågar om dödshjälp?

– Försök att inte vara så ”hjälpnödig”. Lyssna på patienten och försök att förstå vad som ligger bakom frågan. Det handlar om samtalsträning, att ha mod, självkännedom och reflektera över förmågan att samtala om såväl livet som döden.

Vill ni se en utredning om dödshjälp?

– Frågan har inte varit uppe till diskussion. Däremot diskuterar vi mycket om hur vi kan arbeta för att främja en jämlik palliativ vård över landet.

Fotnot: Vårdförbundet tar inte enskild ställning i sakfrågan kring dödshjälp utan följer professionsföreningarnas hantering och etiska ställningstaganden

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida