Rättsligt

Dom: Regionen missgynnade inte den föräldralediga sjuksköterskan

Dom: Regionen missgynnade inte den föräldralediga sjuksköterskan
Regionen ville premiera medarbetare som särskilt bidragit till verksamheten under pandemin, vilket den föräldralediga specialistsjuksköterskan inte haft möjlighet till. Därför ansåg DO att hon missgynnats i lönesättningen. Foto: Getty Images.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, ansåg att specialistsjuksköterskan i Västmanland missgynnats i samband med lönerevisionen på grund av föräldraledighet. Men Arbetsdomstolen gör en annan bedömning och ger arbetsgivaren rätt.

I lönesamtalet inför 2021 års lönerevision sade den nytillträdda chefen att hon inte kunde bedöma specialistsjuksköterskans arbetsinsats på grund av föräldraledigheten. De hade endast jobbat ihop en vecka.

– Jag reagerade direkt. Så här ska inte ett lönesamtal hållas, sade specialistsjuksköterskan till Vårdfokus efter att DO förra året beslutat att driva fallet i Arbetsdomstolen.

Hon hade i tidigare lönerevision ansetts uppfylla lönekriterierna om yrkesprestation, kommunikation och kunskapsutveckling ”över förväntan” eller ”mycket över förväntan” samt bedömts som särskilt yrkesskicklig, vilket gav en löneökning på 3,7 procent. Hon ska också ha uppmuntrats att söka en kurs för blivande chefer inom regionen.

Fick sämre omdöme

Efter föräldraledigheten, i lönerevisionen 2021, fick hon i stället omdömet ”enligt förväntan” och en löneökning under genomsnittet på avdelningen (2,7 jämfört med 2,95 procent). Både hon själv och DO ansåg det orimligt att arbetsprestationen kunnat bli sämre under föräldraledigheten, då hon inte var på plats. Enligt DO bröt Region Västmanland därmed mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen, som säger att en medarbetare inte ska tappa i lönehänseende jämfört med sina arbetskamrater under ledigheten.

”Den som regelmässigt har fått goda löneökningar ska kunna räkna med att lönesättningen sker på samma sätt även under ledigheten”, argumenterade DO, och krävde skadestånd på 40 000 kronor för kränkning samt ersättning för den uteblivna löneökningen som i genomsnitt var 2,95 procent, samt semester och pensionsinbetalningar.

Ville premiera pandemiarbetare

I domen från AD, som kom på torsdagen, framgår att arbetsgivaren inte håller med om att en medarbetare kan förvänta sig en fortsatt löneökning över genomsnittet utifrån tidigare lönerevisioner. Lönesättning är individuell och differentierad, samt en förhandlingsfråga.

Regionen hänvisar också till nya lönekriterier som bygger på en ny kompetensmodell, i vilken det blir svårare för särskilt yrkesskickliga och erfarna sjuksköterskor att uppnå de högsta omdömena. Kompetensmodellen infördes redan 2020, men var initialt svår att tillämpa, och det var därför först 2021 som den fick genomslag.

”Flera sjuksköterskor, som under 2020 av verksamheten bedömts ’över förväntan’ eller ’mycket över förväntan’, kryssades av den anledningen ned och bedömdes under 2021 som ’enligt förväntan’ utan att för den sakens skull betraktas som en sämre sjuksköterska”, skriver arbetsgivaren.

Regionen framhåller också att man i lönerevisionen 2021 velat premiera de medarbetare som ”visat starkt driv för avdelningens utveckling” under pandemin, något DO anser ha missgynnat den aktuella specialistsjuksköterskan eftersom hon inte var på plats.

”Fel fokus”

Arbetsdomstolen konstaterar att specialistsjuksköterskan inte är den enda i sin yrkeskategori som fått en löneökning under genomsnittet, och inte heller den enda som fått justerade omdömen enligt den nya kompetensmodellen. Det går därmed inte att bevisa att lönesättningen haft med föräldraledigheten att göra.

Specialistsjuksköterskan, som vill vara anonym, kommenterar domen i ett mejl till Vårdfokus:

”Utifrån att ha läst domen ligger fokuset på hela domslutet på de nya lönekriterierna. Jag saknar hur AD har valt att göra en bevisprövning av de övriga delarna som lyftes fram och utifrån de uttalanden som arbetsgivaren har sagt till mig i samband med lönesamtal och förstärkt lönesamtal”, skriver hon.

DO ska nu ersätta Region Västmanland för rättegångskostnaderna på 202 400 kronor.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida