Rättsligt

Dömd barnmorska slipper prövotid

Dömd barnmorska slipper prövotid
Ivo yrkande på prövotid hos HSAN efter att en barnmorska dömts för vållande till kroppskada. Foto: Sanna Björkman.

Den barnmorska som dömdes för grovt vållande till kroppsskada efter att ett barn fick svår syrebrist vid en förlossning ska inte få prövotid. Det meddelar nu HSAN efter att ha utrett fallet.

I februari 2020 dömdes barnmorskan till villkorlig dom och dagsböter i tingsrätten i Kristianstad. Domstolen ansåg att hon gjort sig skyldig till grovt vållande av kroppsskada i samband med att ett spädbarn drabbades av hjärnskador efter en långdragen förlossning 2016. Barnet avled ett år senare i hemmet.

Tingsrättens dom överklagades av barnmorskan till hovrätten i Skåne. Hösten 2021 fastställde hovrätten den tidigare domen, men barnmorskan slapp då dagsböter med hänvisning till att rättsprocessen dragit ut på tiden.

I januari i år anmälde Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, barnmorskan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Ivo menade att brottet hon dömts för var så pass allvarligt att det riskerade att rubba hennes förtroende som barnmorska och yrkade på en treårig prövotid med en föreslagen prövotidsplan.

Ivo har utrett ärendet en gång tidigare, 2017, innan åtal väckts. Barnmorskan fick då kritik för att hon brustit i sin yrkesutövning vilket ledde till att barnmorskan omplacerades till en annan avdelning.

Särskilda skäl

HSAN väljer nu att avslå yrkandet om prövotid. Ansvarsnämnden skriver i sitt beslut att de håller med om att brottet skulle kunna påverka förtroendet för henne som sjuksköterska och barnmorska, men att det framkommit särskilda skäl.

Bland annat hänvisar HSAN till att det som hände i viss mån kan ha påverkats av yttre omständigheter. Det bekräftas genom att rutiner ändrades på avdelningen dagen efter den aktuella förlossningen,

Barnmorskan har också arbetat under lång tid och hon har varken före, eller efter den aktuella förlossningen, visat någon brist i sin yrkesutövning. Det styrks också genom att hon fortsatt haft förtroende från sin arbetsgivare efter denne fått kännedom om brottet, skriver HSAN i sitt beslut.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida