Domen överklagas

5 februari 2001

Den sjuksköterska som dömdes för dataintrång i Leif Blombergs journal har överklagat sin dom till hovrätten.

I december förra året kom tingsrättens dom mot sjuksköterskan som stod åtalad för dataintrång för att hon av nyfikenhet tittat i förre integrationsminister Leif Blombergs journal när han låg på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Straffet blev 30 dagsböter. Sjuksköterskan var en av 26 som enligt arbetsgivaren inte hade någon giltig orsak att gå in i journalen. I händelse av fällande dom hade åklagaren aviserat att de övriga 25 skulle kunna få samma straff. Hur det blir med den saken är dock ännu inte klart. Sjuksköterskan har nämligen överklagat domen till hovrätten. Eftersom åklagaren också gjort det, är utgången mycket oviss. Sjuksköterskan kan genom att båda överklagat både få ett mildare och ett hårdare straff.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida