Doroteaupproret fick ja till folkomröstning

Doroteaupproret fick ja till folkomröstning
I februari förra året ockuperade missnöjda Doroteabor sin sjukstuga. Den Zumbaträning de underhöll sig med då är fortfarande i gång.

Doroteaupproret lyckades. Efter drygt fyra timmars diskussioner beslutade Västerbottens landstingsfullmäktige att en rådgivande folkomröstning ska hållas om sjukstugan i Dorotea och ambulansen i Åsele. Däremot fattades det inga beslut om när.

20 februari 2013

De formella kraven är uppfyllda konstaterade landstingsfullmäktige och avslog efter mer än fyra timmars diskussion landstingsstyrelsens förslag att säja nej till folkomröstning om vården i Västerbottens inland.

När folkomröstningen ska genomföras tog man inte beslut om och inte heller hur frågan ska lyda som länsborna då ska ta ställning till. För att få bättre beslutsunderlag återremitterades ärendet.

Vårdfokus har i en rad artiklar skrivit om de folkliga protesterna mot att de styrande i Västerbottens landsting, socialdemokrater och miljöpartister, har tagit bort akutvården vid sjukstugan i Dorotea och ambulansen i Åsele. I februari ockuperade missnöjda invånare sjukstugan  och sedan dess har Folkinitiativet i Västerbotten/Doroteaupproret samlat in 24 801 namnunderskrifter för en folkomröstning.

Då den rådgivande folkomröstningen i Västerbottens läns landsting genomförs blir det första gången någonsin som en folkomröstning hålls i ett enskilt landsting.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida