Dramatisk ökning
av typ 1 i unga år

Under den senaste 20-årsperioden har antalet svenskar som insjuknar i typ 1-diabetes nära nog fördubblats. Störst är ökningen bland de allra yngsta barnen.

Det betyder inte att de flesta som insjuknar är småbarn. Fortfarande är den vanligaste debutåldern kring puberteten.

? Men det obehagliga är att insjuknandet ökar som snabbast i åldrarna noll till fem år, säger professor Gisela Dahlquist vid enheten för klinisk vetenskap, avdelningen för pediatrik på Umeå universitet.

Trenden är inte unik för Sverige. Den ökande incidensen ser i stort sett likadan ut i resten av världen.

Snabb förändring
? Det handlar om en väldigt snabb förändring som vi egentligen inte vet orsaken till. Diabetes är en komplex sjukdom. Vi känner i dag till 20 olika riskgener för typ 1-diabetes. Dessa interagerar samtidigt med en mängd olika omgivningsfaktorer. För att försöka förstå ökningen måste vi alltså laborera med olika kombinationer av riskfaktorer, säger Gisela Dahlquist som anses som en av de ledande forskarna inom området.

Att ökningen skulle bero på genetiska förändringar anser hon vara uteslutet. Utvecklingen går alldeles för snabbt för det. Förskjutningen nedåt i åldrarna talar inte heller för att det handlar om förändrade autoimmuna faktorer. Insjuknandet i diabetes till följd av exempelvis en virusinfektion sker i regel många år efter det att virusinfektionen ägt rum. Dessutom är det bara ett fåtal av dem som får en autoimmun reaktion som verkligen insjuknar i diabetes.

? Men belastas ett barn som varit utsatt för exempelvis en intrauterin virusinfektion med ytterligare riskfaktorer kan sjukdomen troligen bryta ut tidigare. Det tippar över från friskt till sjukt, säger Gisela Dahlquist.

Den tydligaste kopplingen som hon ser till ökningen av typ 1-diabetes är den ökande välfärden. Den har lett till två saker: övernäring och minskad fysisk aktivitet. Båda faktorerna spelar roll för utvecklingen av insulinresistens vid typ 2- diabetes. Men insulinresistens är också en del i typ 1-syndromet.

Ökad födelsevikt
Under de senaste 20 åren har födelsevikten successivt ökat i Sverige samtidigt som barnen växer allt snabbare, på längden såväl som på bredden.

? Det betyder inte att barnen är feta utan bara att de är relativt sett större och kraftigare i dag. Från stora fall-kontrollstudier i Sverige och Europa vet vi att det finns en stark koppling mellan diabetesrisk, tillväxthastighet och vikt. Ju yngre barnet är desto snabbare växer det och desto större blir belastningen

Lästips:
Dahlquist G. Barndiabetes ökar hos de yngsta
? en effekt av välfärdsfaktorer. Läkartidningen 2002; 99:1046?1050.

Dahlquist G, Mustonen L. Analysis of 20 years of prospective registration of childhood onset diabetes-time trends and birth cohort effects. Acta Pediatrica 2000; 89:1231?1237.

Eurodiab substudy 2 study group. Rapid early growth is associated with increased risk of childhood type 1 diabetes in various European populations. Diabetes Care 2002; 25:1755?1760.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida