Drömmenom ett jobb

6 november 2013

Timea från Ungern drömmer om Sverige. Åsa från Borlänge drömmer om Norge. Mpho från Lesotho drömmer om England.

Vi får aldrig glömma att det är individer som emigrerar, människor med drömmar, ambitioner och viktiga kunskaper.

Varje gång ICN, den internationella sjuk­sköterskeorganisationen, samlas till kongress står ”migration” på agendan. Fenomenet är internationellt, i verklig mening. Sydamerikanska sjuksköterskor tar jobb i USA, filippinska i Mellanöstern, afrikanska i England.

Ingången i diskussionen är alltid att de enskilda sjuksköterskorna själva fattar fullt relevanta beslut att lämna sitt land. Problemet ligger på beslutsfattarnivå, i de arbetsvillkor som erbjuds i de olika länderna.

Svenska sjuksköterskor väljer att arbeta i det rikare landet Norge. I krisens Europa kommer nu också sjuksköterskor från relativt sett fattigare länder för att söka arbete i rikare Sverige.

Läs i Vårdfokus om sjuksköterskan Timea från Ungern som hittat jobb i drömlandet Sverige. Kärnfrågan är hur vi bemöter henne. Är hon ett hot mot svenska löner?

När det gäller arbetskraftsinvandring har facket en nyckelroll i att betona alla människors lika värde och rätten till sina drömmar. Kampen gäller arbetsvillkoren. Att kämpa för att arbetsgivarna i Sverige värderar sina anställdas kunskap rätt. Oavsett om de heter Åsa eller Timea.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida