Du jobbar där du blev sjuksköterska

8 mars 2004

Den nyblivna sjuksköterskan flyttar inte gärna på sig. Hon blir utbildningsorten trogen. Det visar siffror ur Socialstyrelsens rapport NPS (nationella planeringsstödet) 2004.

Enligt statistiken har mellan hälften och tre fjärdedelar av sjuksköterskorna som utexaminerades 1983-2001 stannat i det län där de utbildades. Undantaget är Sörmland, som bara fått behålla 40 procent av de utbildade sjuksköterskorna; 25 procent arbetar i Västmanland. Trognast hemlänet är de skånska sjuksköterskorna (75 procent har stannat kvar).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida