Dubbel börda stigmatiserar

3 januari 2012

Att ha både diabetes typ 2 och fetma, och inte klara av att leva upp till förväntningarna om hur man bör äta och röra på sig, innebär en känslomässig börda. Om vården dessutom inte har strategier för att hantera de båda sjukdomarna och att möta personerna på ett bra sätt, känner de sig stigmatiserade. ?Det visar Irene Svenningssons avhandling Diabetes and obesity in primary health care — a condition beyond physiological factors.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida