Dubbla roller för Margareta Albinsson

3 november 2003

– Men jag har aldrig upplevt att någon sett en konflikt i mina olika roller, säger Margareta Albinsson.

Margareta Albinsson arbetar halvtid som vice ordförande i Vårdförbundet och halvtid som representant för arbetsgivaren, Region Skåne. Där är hon ledamot i den grupp som leder projektet Skånsk livskraft vård och hälsa. Men hon ser inte det som något problem.

– Jag har arbetat flera år i Region Skåne och aldrig upplevt att någon sett en konflikt i mina två roller. Eftersom jag inte befinner mig i en linjeposition har jag inte någon arbetsgivarroll och uppträder därför aldrig i något partsförhållande. Det kommer jag inte heller att göra när Skånsk livskraft vård och hälsa genomförs och det till exempel kan bli tal om förändrade arbetsförhållanden för anställda.

Hon säger också att tankarna bakom Skånsk livskraft stämmer väl överens med Vårdförbundets vårdpolitiska idé och att det är spännande att inte bara som central företrädare besluta om något utan även att lokalt få vara med och genomföra det.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida