Dyrare kurslitteratur

11 april 2005

Bokpriskommissionen har nyligen gett godkänt betyg åt den sänkning av bokmomsen som genomfördes för tre år sedan. Men Sveriges förenade studentkårer, SFS, påpekar att för facklitteratur går utvecklingen trots momssänkningen åt fel håll: den svenska har blivit dyrare (medan den utländska har blivit billigare). Eftersom litteraturen är den tredje största utgiftsposten för studenterna är detta allvarligt, säger SFS. www.sfs.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida